Series

De collega's (1978 - 1981)

Mijn score:
+/- 40min | Drama, Komedie
 De collega's
(1978) on IMDb

In de kantoren van een overheidsdienst werken verschillende ambtenaren nauw samen. Het werkritme laat veel tijd vrij die wordt opgevuld met geroddel, gekibbel, getreiter en het lezen van de krant. Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden en de collega's zullen geen kans laten liggen om die uit te buiten. Verder is er ook nog de strijd tussen de verschillende ministeries.

Afleveringen
Seizoen 1 (1978) 12 afleveringen
1. Met pensioen
Nu de onderafdelingschef Custers met pensioen gaat, zijn er bevorderingen op til. Verastenhoven en De Pesser hebben hun examen afgelegd en er zijn beiden heilig van overtuigd zelf de beste kandidaat te zijn. De dag van Custers' afscheidsfeestje komt de uitslag en de bevorderingen bekend gemaakt.
2. De hoed
De nieuwe onderafdelingschef Verastenhoven heeft een "zwakke plek in zijn hoofd" en moet van de dokter een hoofddeksel dragen. Secretaresse Mireille Puis is ziek voor een week en typiste Betty staat er op dat zij haar plaats mag innemen. Jean De Pesser komt met een duivels plan op de proppen.
3. De valies
Terwijl de grap met de hoed nog nazindert en voor een meer dan bedrukte maandagochtendsfeer zorgt, staat mevrouw Arabelle plots met haar valies op kantoor. Haar man Jean-Pierre heeft haar de deur uitgesmeten na haar zoveelste ingebeelde ziekte. Persez wil weer eens de barmhartige samaritaan uitgangen, en stelt voor om Arabelle een hotelkamer aan te bieden, betaald met de bijdragen uit de zwarte kas. Helaas is die tot op de bodem leeg.
4. De stoel
Bij de inhuldiging van de nieuwe computer wordt aan het personeel een receptie aangeboden bij de directeur-generaal. Alleen heeft Mireille Puis ervoor gezorgd dat de klasseerders en de gangwachters niet uitgenodigd zijn. Jomme voelt zich geschoffeerd, en trommelt de andere klasseerders op om actie te voeren. Het is echter nog maar de eerste van zijn zorgen, wanneer ene Thierry De Vucht, zoon van een senator, zonder diploma's of niemendal, op de dienst Thienpondt geparachuteerd wordt, en er een bureau te weinig blijkt te zijn.
5. Het huurhuis
De collega's, met Verastenhoven op kop, zijn het kinderachtig gedoe van Jean De Pesser beu, en hij moet op het matje komen bij Philémon Persez. Die kan hem tot bedaren brengen, en geeft hem de redelijk verantwoordelijke opdracht om uit te zoeken hoe het reglement kan worden aangepast zodanig dat Jomme zijn bureau terugkrijgt. De Pesser, die het anders nogal breed laat hangen, heeft echter grotere zorgen aan zijn kop - pardon, hoofd - dan zijn collega's kunnen vermoeden.
6. De brief
Betty heeft in een onbewaakt ogenblik een liefdesbrief op haar typmachine laten steken, die onder de ogen van Thienpondt komt. De brief is gericht aan een zekere Theo. Meer en meer steken er vermoedens op dat het om de zoon van Thienpondt gaat. Maar de directeur vindt dat hij zijn zoon niet naar de universiteit heeft gestuurd opdat hij met een dactylo naar huis zou komen, en dat laat hij goed merken.
7. De zoon
Vanhie heeft een paar flessen drank meegebracht om de geboorte van zijn zoon te vieren. Hij moet echter bij de directeur op het matje komen omdat hij hem in het openbaar heeft aangesproken met zijn bijnaam, "den Tientonner". De dienst Thienpondt maakt ook kennis met een nieuwe dactylo die Betty komt vervangen. Ze heet Jenny Vanjes, en is al op 79 ministeries de deur gewezen, de directie Thienpondt wordt stellig de 80e. Ze heeft al binnen de werkdag ruzie met iedereen, in de eerste plaats met Arabelle, die volgens het reglement niet met haar koffiewagen tot in de bureaus mag. Vanhies feestje loopt danig uit de hand.
8. De ideeënbus
Thienpondt is in allerijl afgereisd naar Ibiza, waar er een zwembad op het dak van zijn appartement is ingestort. Persez vervangt hem een week, en iedereen schuift een plaats naar boven op de hiërarchische ladder. Persez, die ook nog eens mot heeft met zijn vrouw Angèle, komt op het onzalige idee om de werksfeer te willen bevorderen door een ideeënbus te installeren. Eerder voor de grap dan wat anders wordt het voorstel gelanceerd om met zijn allen aan judo te gaan doen.
9. De liefde
Directeur Thienpondt is teruggekeerd om de orde op de dienst te herstellen. Het is dus afgelopen met judo en andere creatieve experimenten. Mireille Puis heeft op een contactadvertentie in een krant gereageerd, maar ze is helemaal niet voorbereid op een ontmoeting met een blind date. Ze vraagt Philemon, onder strikte geheimhouding natuurlijk, om de kandidaat-aanbidder te keuren. Helaas voor de geheimhouding is er een telefoontje van Mireilles aanstaande terechtgekomen bij Baconfoy, die het niet kon laten om alle smeuïge details uit te horen.
10. De diefstal
De verwarming op het kantoor is overal uitgevallen, behalve in het bureau van directeur Thienpondt. De loodgieter en de elektricien geven elkaar de schuld van het technisch mankement. Dan blijkt dat Jomme's zwarte kas is leeggehaald. Verastenhoven start een intern onderzoek, en hij heeft het vooral op Baconfoy in zijn hoedanigheid van de asociale Brusselaar gemunt als zijnde de potentiële dader.
11. De stembriefjes
Persez en Verastenhoven komen tot de conclusie dat ze nog altijd geen feest hebben gegeven voor hun bevordering, en ze besluiten om er samen één te geven. Maar waar zal het feest doorgaan? Wie gaat het betalen? En zijn de echtgenotes en verloofdes ook mee uitgenodigd? En zo ja, en in het geval van Betty, hoeveel? En wat zal er op het menu staan? En zijn de koffiemadam en de bode ook uitgenodigd? Maar vooral: hoeveel mag het kosten?
12. Het feest
Het feest gaat uiteindelijk door op het appartement van Persez. Aanvankelijk is de stemming nog redelijk gemoedelijk, maar naarmate de drank vloeit komen de tongen los, en vallen er veel scheve woorden.
Seizoen 2 (1979) 13 afleveringen
1. De verhuizing
De vakantie is voorbij, maar de verhuizingswerken zijn nog lang niet klaar. De schilders zijn nog druk bezig, een trap is er nog niet en de collega's geraken met zijn allen in een overbelaste lift geblokkeerd.
2. Alainke
Philemon Persez krijgt onverwacht bezoek van zijn vrouw Angèle, die genoeg heeft van de zorg voor een Parijse kostganger, die haar man in huis heeft gehaald. Persez mag er zelf voor zorgen.
3. De examens
Examenperikelen voor Jomme Dockx en Hilaire Baconfoy, die uit hun nederige positie willen opstijgen en aan het blokken slaan. Jomme Dockx is in het bezit van ongeveer alle vragen van de examens van al de vorige jaren.
4. De inspectie
Groot alarm. De inspectie komt op bezoek. Alle hens aan dek! Maar waar of bij wie ligt de oorzaak dat er zoveel dossiers blijven hangen, liggen of steken? Directeur Thienpondt is niet erg gelukkig met deze plotse interventie.
5. De gijzeling
Na een mislukte bankroof beneden in het gebouw komen twee gangsters op de vierde verdieping terecht en gijzelen zij willens nillens de hele bende collega's.
6. De nieuwe typiste
Betty Bossé verlaat voor een onafzienbare tijd haar werk, en haar collega's. De verrassing is groot en de leegte voelbaar. Daarmee is er een open plaats voor een nieuwe typiste. Geen groot probleem, op de achtste verdieping zitten er zes met hun duimen te draaien.
7. De bijverdienste
Bonaventuur Verastenhoven schijnt plots een toevallige, maar daarom niet minder ophefmakende bijverdienste te hebben. En nu maar gissen en uitzoeken, waarom bijvoorbeeld een vicaris van het bisdom Bonaventuur zou nodig hebben.
8. De archiefkamer
De archiefkamer is heden ten dage nog een oude, nooit gemoderniseerde, en wat stoffige ruimte, waar zelden een voet wordt gezet.
9. De tijdelijken
Het kan gebeuren dat directeur Thienpondt op een dag eens 'bij' is met zijn werk, dat er geen klachten zijn, en geen achterstallige dossiers, maar dat is meestal niet het geval.
10. De aprilgrap
Ieder jaar opnieuw slagen Jean De Pesser en Gilbert Van Hie erin om een of andere collega, of zelfs de hele bende, in een aprilgrap te laten trappen. Dit is de constante vrees van de slachtoffers die ieder jaar meer gaan opletten en zich verdedigen.
11. De groentewinkel
Wegens de onbetrouwbare en wazige toestand waarin dienstchef Philemon Persez momenteel leeft, wordt Bonaventure Verastenhoven de interim-directeur, nu Thienpondt voor enkele weken met vakantie is gegaan.
12. De plechtige communie
Persez blijft de strijd aan gaan met Verastenhoven, die hem het interim-directeurschap heeft ontnomen. Jomme Dockx blijkt als "man alleen" niet opgewassen tegen de rompslomp van zoon Adelberts plechtige communie. Daarbovenop krijgt hij bezoek van zijn vader die het weer wil goedmaken en ook broet Ernest daagt opnieuw op. Zal Adelbert nog wel een echt feest krijgen?
13. De vakantie
De collega's staan voor de vakantie en de sfeer is er dan ook naar. Directeur Thienpondt verdrijft Verastenhoven weer van zijn "interim" en Persez is weer een ander mens geworden nu zijn echtscheiding definitief is uitgesproken.
Seizoen 3 (1980) 12 afleveringen
1. De muur
De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals voorheen. Thienpondt heeft rust gepakt, maar dat was bekend. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe directeur? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang?
2. De beeldende kunst
Op een maandagmorgen staan in de gang van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over de kunst dat in hun gang tentoongesteld staat, besluit De Pesser in te grijpen.
3. De quiz
Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radioquiz "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen en de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme eens goed voor de gek te houden.
4. De ruzie
Allemaal vieze gezichten op de directie Persez. Dat komt omdat zowat iedereen met iedereen in de clinch ligt. Zelfs de brave Jomme Dockx schiet met scherp. Valt dit nog op te lossen? Directeur Persez weet er geen raad mee en stelt directeur generaal Clerckx op de hoogte. Wanneer het zoontje van Jean De Pesser een ernstige aanval krijgt lijkt het erop dat alle onderlinge ruzies spontaan worden bijgelegd.
5. De enquête
Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk te maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. Als Gilbert Van Hie zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.
6. De computer
De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien?
7. De reddingsoperatie
Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een peulenschil te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.
8. De robotfoto
Gilbert Van Hie komt niet opdagen op het werk. Niets speciaals al je ziek zou zijn, maar als De Pesser diezelfde morgen een robotfoto in de krant ziet staan van een terrorist die als twee druppels water op Van Hie lijkt beginnen de collega's zich serieus zorgen te maken. Als er even later op de vierde verdieping nog eens twee rechercheurs ronddwalen en Van Hie komt alsnog opdagen lijkt een arrestatie niet ver weg.
9. Het dossier
Een achterstallig dossier is schering en inslag op de directie Persez. Niets abnormaals dus. Wel als de nogal erg ambetante cliënt poolshoogte komt nemen over zijn zaak en besluit niet weg te gaan alvorens zijn dossier, dat op de koop toe volledig zoek blijkt te zijn, correct is afgehandeld.
10. De tijdelijke
Jean De Pesser heeft noodgedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn oude vlam Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen zetten.
11. Eén man te veel
Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar.
12. De kantoortuin
Persez krijgt een onderscheiding voor zijn besparingsproject dat hij enkele weken geleden heeft ingediend. Als wijze van prijs moet dit project in praktijk worden gebracht, en wie kan dat beter dan de bedenker zelf. Zeer snel zal blijken dat zijn fameus besparingsplan alles behalve praktisch is.
top cast
Agnes De Nul Kris Berlo
Bob Van Der Veken Paul Tienpondt
Jaak Van Assche Jean De Pesser
Jacky Morel Hilaire Baconfoy
Jenny Tanghe Jenny Vanjes
Jo Crab Arabella Lucas
Johny Voners Thierry De Vucht
Loet Hanekroot Jan Clerkx
Mandus De Vos Bonaventuur Verastenhoven
Manu Verreth Jomme Dockx
Nellie Rosiers Mireille Puis
Nora Tilley Caroline Van Kersbeke
René Verreth Philemon Persez
Tessy Moerenhout Betty Bossé
Tuur De Weert Gilbert Van Hie
Fotogalerij
Video's
Weetjes

Het merendeel van de vaste acteurs van de reeks hoorde bij het toneelgezelschap Mechels Miniatuur Teater (tegenwoordig 't Arsenaal geheten).

In 1988 kwam er een onder de titel 'De kollega's maken de brug' een langspeelfilm in de bioscoop rond de personages uit de televisiereeks. In het verhaal raken zij op een brugdag opgesloten in hun kantoorgebouw, wat tot een aantal conflicten leidt.

In het najaar van 2018 verscheen onder de titel 'De Collega's 2.0' een tweede afgeleide langspeelfilm, met in de hoofdrollen een nieuwe groep collega's. Uit de oorspronkelijke cast hernemen Jaak Van Assche, Tuur De Weert, René Verreth, Nora Tilley, Johny Voners, Nel Rosiers, Agnes De Nul en Heddie Suls hun gekende personages in een cameo.

In het zesde seizoen van de tv-serie 'F.C. De Kampioenen' spelen Bob Van Der Veken, Jacky Morel en Manu Verreth een gastrol als hun personages Tienpondt, Baconfoy en Jomme Dockx in de aflevering 'Bij Xavier'. Ook De Pesser en Van Hie worden vernoemd. Het gezelschap blijkt inmiddels op het ministerie van Werkgelegenheid aan de slag.

© 2020-2022 VFDb.be
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Welke cookies gebruiken we en waarom?
We gebruiken cookies op vfdb.be. Sommige zijn noodzakelijk voor een optimale gebruikerservaring, andere leren ons hoe anonieme bezoekers de website gebruiken. Ten slotte zijn er marketing cookies om advertenties via Facebook en Google relevant te houden en om inhoud uit social media te tonen. De gemeten gegevens worden altijd anoniem verwerkt en nooit doorgegeven aan derden.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring (stap 1/5)

Noodzakelijke cookies
Deze functionele cookies garanderen je een optimale surfervaring. Zonder deze cookies zou onze site niet goed werken.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Analytische cookies (stap 2/5)
De analytische cookies laten ons toe om het surfgedrag van grote groepen (anonieme) bezoekers beter te begrijpen. Op basis hiervan maken we de informatie op onze website efficiënter en toegankelijker.
Belangrijk: we gebruiken de cookies van Google Analytics maar delen geen gegevens met Google!
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Advertentiecookies (stap 3/5)
Deze cookies zorgen ervoor dat advertenties voor jou geoptimaliseerd worden op basis van je surfgedrag. Als je deze cookies niet aanvaardt, krijg je nog steeds advertenties te zien. Alleen zullen deze niet aangepast zijn aan jouw surfgedrag.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Cookies voor marketing (stap 4/5)
Cookies van YouTube, Instagram en Facebook zijn noodzakelijk om inhoud (zoals filmpjes) van deze social media te bekijken.
Wij gebruiken cookies voor een optimale surfervaring

Je cookies wijzigen? (stap 5/5)
Dat kan op elk moment. Klik onderaan op "Cookie instellingen" en pas je instellingen zo aan.
Toegevoegd aan uw favorieten!
Mijn favorieten
Toegevoegd aan uw kijklijst!
Mijn kijklijst